Pet Çekimi (PET/CT) Nedir?

PET/CT Kanser tanısı ve tedavisinin izlenmesinde günümüzde kullanılan en gelişmiş yöntemdir. PET/CT iki teknolojinin birleşiminden oluşur. PET (Positron Emmission Tomography), …

Read more